Защо е важна редовната профилактика и поддръжка на офис техниката

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Ако се огледате във вашия офис, ще видите множество офис техника, която е от съществено значение за управлението на вашия бизнес. Може да вложите много мисъл при закупуването на офис оборудването си, но не трябва да го забравяте и след покупката. Не чакайте нещо да се развали, за да му обърне необходимото внимание. Вместо това извършвайте редовни профилактики и поддръжка на вашата офис техника. Предотвратяването на проблемите е по-добрия вариант вместо отстраняването им, когато те възникнат, а и също така може да бъде много по-евтино. Проверката и поддръжката на офис техниката може да ви спести пари, в сравнение с ремонта или замяната. Вие можете да помогнете наофис оборудването си да бъде в добро техническо състояние, като извършвате редовни проверки и поддръжката. А можете и да изготвите цялостна политика за вашето офис оборудване.

Политики за офис техниката

Създаването на цялостна политика свързана с офис оборудването може да помогне за неговото поддържане в изправно състояние. Тя може също така да ви помогне за предотвратяване на разхищения. Можете да започнете с това как е настроена вашата офис техника Например, монтиране на таймери на принтерите и копирните машини, за да сте сигурни, че те ще са изключини извън работно време. Оборудване може да се настрои на по-ниско потребление на енергия и екологични настройки. Това може да ви спести енергия и да осигури по-малко натоварване на самите частите на офис техниката. Политиката ви може също така да обхваща използването на оборудването. Споменете неща, като например политиката на фирмата за пускане на техниката в режим на готовност. Можете да въведете политики за отпечатването на документи и свеждане до минимум използването на хартия.

Вашата офис политика за оборудването също може да опоменава процедурите за поддръжка на офис техниката, включително и кой ще извършва поддръжката. Това може да бъде служител на фирмата или месечни, седмични или дневни посещения на техник на външна фирма за поддръжка на офис техника. Отбележете на кои елементи се налага периодична поддръжка и когато това трябва да се случи. Можете да създадете процедури за водене на документация за профилактика и поддръжка на техниката. Също така се уверете, че имате и правила за закупуване на ново оборудване.

Коя техника се нуждае от редовна поддръжка?

В един офис е вероятно да има компютри, принтери, копирни машини, сървъри и други. Трябва да се проверяват редовно по-големите части от това оборудването, като копирите. Електрическите устройства трябва да бъдат проверявани, за да сте сигурни, че те нямат повреди, които биха застрашили вашата безопасност и тази на служителите ви. От вас зависи, колко често да правите проверки или да го направите на всеки 6 месеца до една година.

Кой трябва да извършва поддръжката?

Поддръжката трябва да се извършва от опитно и квалифицирано лице. Много доставчици на офис техника също имат и хора за поддръжка, които могат да посетят вашия офис и да направят необходимите проверки и профилактики по поддръжката. Това може да бъде най-лесният начин да се гарантира, че някой е отговорен за вашето офис оборудване. Може да има и служител от ​​офиса, който да отговаря за техническата поддръжка на офис техниката, но при по-малките фирми е по-вероятно да се наеме външна услуга по поддръжката.