Основни проблеми с качеството на печат при лазерни принтери Hewlett Packard

HP-LaserJet-Pro-200-color-Printer-251nw

Принтерите HP LaserJet са предназначени да печатат високо въздействащи, цветни маркетингови материали, за да подобрят проидуктивността на бизнеса. Те също така могат да разпечатват впечатляващи цветни маркетингови материали на различни матери, включително и на специалната хартия на HP.

Но подобно на други принтери на пазара и принтерите HP LaserJet не са застраховани от проблеми при печата. И затова ние ще ви покажем основните процедури за отстраняване на често срещани неизправности с качеството на печата, с които може да се сблъскате:

Проблем: (1) Размазан тонер по отпечатаните страници, (2) Повтарящи се отпечатаци на отпечатаната страници, (3) Отпечатаните страници са намачкани, (4) Тонер частици по отпечатаните страници, (5) Отпечатаните страници имат малки ненапечатани области

Решение 1: Проверете настройките за типа хартия

1. От софтуерната програма, изберете опцията за печат (Print option).
2.
Изберете устройството, след което щракнете върху бутона Свойства (Properties) или Предпочитания (Preferences).
3.
Щракнете върху раздела Хартия/Качество (Paper / Quality).
4. От падащия списък Тип хартия (Paper type), кликнете Повече … (More…).
5.
Разширяване на списъка с типовете е: опции (options).
6. Отворете всяка категория типове хартия, докато не намерите типа хартия, който използвате.
7.
Изберете опцията за типа хартия, който използвате, и след това натиснете бутона OK.

Решение 2: Проверка състоянието на тонер касетата

1. На контролния панел натиснете бутона OK, за да отворите менюто.
2.
Отворете менюто Reports.
3.
Изберете точката Supplies Status, и след това натиснете бутона OK, за да отпечатате отчета.

Решение 3: Проверка и отпечатване на страницата за състоянието на консумативите

1. От началния екран на контролния панел на устройството, докоснете бутона за настройки (Setup).
2.
Докоснете бутона Reports.
4.
Докоснете бутона Supplies Status, за да отпечатате отчета.

Решение 4: Отпечатване на страница за почистване

1. От контролния панел натиснете бутона OK, за да отворите менютата.
2.
Отварете следните менюта: (1) Service, (2) Cleaning Page
3.
Заредете обикновена хартия в тава 1, и след това натиснете бутона OK, за да започне процеса на почистване.
4.
Отпечатва се на едната страна на листа, а след това ви подканва да премахнете страницата от изходната касета и я да заредите в тава 1, запазвайки същата ориентация (страната с черната ивица трябва да е с лицето надолу).
5.
Натиснете бутона OK, за да продължите процеса на почистване. Изчакайте, докато процесът завърши. Изхвърлете страницата, която отпечатвате.