ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯ ЗА ЛАПТОП

650x300xlaptop-battery.jpg.pagespeed.gp+jp+jw+pj+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.cDs4CozHLy

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ЛАПТОП БАТЕРИЯТА

1.Колко време може да захрани устройството батерията?

Трудно е да се определи точно колко време ще работи лаптопът Ви на батерия. Продължителността на работата зависи от консумацията на енергия на лаптопа-процесор,видеокарта,размер на екрана, размера на твърдия диск,инсталираният софтуер, както и другите аксесоари.

2.Трябва ли да вадим батерията от лаптопа,когато е заредена,а работим с включено в ел.мрежата устройство ?

Когато батерията се зареди лаптопа автоматично изключва заряда. Зарежданетозапочва, когато процентът на заряд падне под 90%. Извадете батерията само ако няма да го ползвате дълго време. Извършвайте пълен цикъл на разреждане и зареждане на батерията минимум един път месечно, за да поддържате наличието на капацитет.

3.Трябва ли когато батерията се зареди да се изключи лаптопа от елзахранването и да се работи на батерия ?

Не. Животът на батерията е ограничен до 400-500 цикъла. Всеки цикъл на разреждане и зареждане намалява живота й.

4.Батерията показва 0% заряд,въпреки продължителното време на зарежда не и лаптопа изключва веднага щом бъде изключен адаптера от елмрежата.

Проверете дали батерията контактува добре с лаптопа. Уверете се, че сте я поставилиправилно. Но ако въпреки всичко пак имате проблем е възможно батерията да е повредена.

5.Лаптопа изключва веднага, след като се изключи адаптера от ел.мрежата, въпреки че батерията показва 100% заряд.

Проверете дали температурата на батерията и на лаптопа не е висока. Ако е така е възможно батерията да е изключила,за да се предотврати авария. Друга възможност е системата на зареждане на лаптопа да е повредена-в такъв случай проверете със старата батерия-ако зарежда нормално, то тогава се обърнете към специалист.

6.Когато поставя батерията в лаптопа той спира да работи, а когато махна батерията работи нормално.

Това показва, че батерията е повредена.

7.Първият път батерията работеше, но след това не се зарежда.

Възможно е системата за зареждане на батерията на лаптопа да е повредена. Проверете със старата батерия. Друга възможност е батерията да има несъвместимост с лаптопа.

8.Случаи на неправилно калибриране на батерията:

-лаптопа изключва директно или изпада в хибернация няколко минути след изключване от захранването.

-заряда на батерията не показва 100% въпреки, че се зареждала няколко часа.

-лаптопа показва завършване на зареждането няколко минути след началото на процедурата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯ ЗА ЛАПТОП

Никога не изхвърляйте батерията в огън.

Никога не нагрявайте батерията и не я разглобявайте.

Пазете батерията от механично въздействие като удари,падане,силен натиск и други.

Никога не използвайте батерията на температура над 65ºС.

Никога не използвайте батерията, ако не е температура от 5ºС до 40ºС.

Никога не излагайте батерията на пряка слънчева светлина,не я заливайте с течности, не я оставяйте в затворено превозно средства изложена на пряка слънчева светлина.

Никога не изхвърляйте старата батерия с останалите битови отпадъци, следвайте местните закони и разпоредби в областта на изхвърлянето на електронни отпадъци.

КАЛИБРИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА ЗА ЛАПТОП

1. Настройте опциите за захранването така,че лаптопа да не извършва дейности при ниско ниво на батерията.

2.Изключете адаптера от лаптопа и използвайте лаптопа на батерия,докато изключи поради изчерпване на батерията.

3.Включете адаптера за захранване, докато батерията се зареди 100%.

4.Повторете процедурата по т.2 и 3 още веднъж.

5.Върнете опциите на захранването на първоначалните им стойности.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА ЗА ЛАПТОП

При нова батерия изпълнете процедурата по калибриране.Работете на батерия само когато Ви се налага, а иначе използвайте захранването на елмрежата. Ако работите на батерия, продължете до разряд 8-10% преди да я заредите.

СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА ЗА ЛАПТОП

Ако батерията е оставена разредена дълго време може да се повреди. Ето защо ако я оставите неизползвана 2-3 седмици, направете така, че в батерията да има 50-60% заряд и я извадете от лаптопа. Съхранявайте я на сухо, хладно и чисто място. След дълго наизползване на батерията задължително се изпълнява процедурата на калибриране на батерията.