Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение – проектиране и изграждане

Видеонаблюдение в Пловдив и София. В тази насока фирмата работи съвместно с доказани доставчици на висококачествени консумативи и софтуер.

В областта на системите за видеонаблюдение, дружеството извършва:

  • проектиране;
  • доставка;
  • монтаж;
  • обслужване на изградените системи.

Цялата работа протича съобразно нуждите на обекта от:

  • видеонаблюдение;
  • контрол на достъпа;
  • системи за сигурност.